Türkiye Gençlik Vakfı Yükseköğrenim Koordinatörlüğü 2018 yılı bahar dönemi divanı, 20-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Divan, 61 İl Yükseköğrenim Koordinatörü ve İstanbul ve Ankara şehirlerinden 35 üniversite temsilcisinin katılımıyla Florya Safahat Yurdu’nda gerçekleştirildi.

Divan’da bahar dönemi içinde il yükseköğrenim koordinatörü ve üniversite temsilcilerine hedef olarak verilen temel faaliyetler ve teşkilatlanma çalışmalarının ne kadarının gerçekleştirildiği ele alındı. Bahar dönemi divanında, İl yükseköğrenim koordinatörleri ve üniversite temsilcilerinin dönem içinde yapmış oldukları çalışmaların tümü divan kuruluna raporlar halinde sunuldu ve 2019 yılı güz dönemi için yeni hedefler verildi.

Verimli bir dönemin geçtiği faaliyet raporlarına yansıdı

Divanın açılış konuşmasını yapan Yükseköğrenim Koordinatörü Suat Kır; il yükseköğrenim koordinatörlerine hitaben; “Sizler hizmet etmek için gönderilmiş adamlarsınız. Yaptığınız çalışmaları yalnız Allah’ın rızası için yaparsanız ancak o zaman muvaffak olabilirsiniz. Aksiyoner bir şahsiyet, bir yerde çalışma yapmak için zemin yoksa ilk olarak zemin çalışması yapar ve bildiklerini, öğrendiklerini anlatmayı varlık sebebi olarak görür” dedi.

Açılış konuşmasının ardından sunumlarına başlayan yükseköğrenim koordinatörü ve üniversite temsilcileri bahar dönemi içinde yaptığı faaliyetleri anlattı. Divan katılımcıları; haftalık toplantı, sohbet, kitap tahlilleri, sabah namazı buluşmaları gibi yapılması beklenen faaliyetleri sunumlar aracılığıyla beyan ettiler. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin ilmi ve fikri açıdan kendilerini geliştirebilecekleri girişimcilik, teknoloji, inovasyon, kariyer günleri, mazlum coğrafyalar, öncü şahsiyetler, tiyatro ve film gösterimi başlıklı salon programları hakkında bilgi verdi. Bunlarla birlikte; katılımcılar kültür ve sanat çalışmaları kapsamında yurtiçi/yurtdışı geziler, fotoğraf sergileri, yazar/öğrenci buluşmalarının detaylarını açıkladı. Sunumların devamında divan kurulu üyeleri söz alarak, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu. Yükseköğrenim Koordinatörlüğü bünyesinde yapılan 30’u aşkın temel faaliyet ve üniversitelerde teşkilatlanma durumu da göz önüne alınarak en başarılı il belirlendi.

Daha çok gence ulaşabilmek için değerlendirmeler yapıldı

Son gün ise, İstanbul ve Ankara’da teşkilatlanma çalışmaları yapan 35 üniversite temsilcisi için divan icra edildi. Bu illerde bulunan üniversitelerde her geçen gün daha iyi teşkilatlı yapının olduğu görülürken, hedef olarak verilen çalışmaların artarak yapılmaya devam edildiği raporlar da yer aldı.

Güz dönemi divanında geçtiğimiz bir dönemin değerlendirmesini yapmanın yanında bu alanda tecrübeli konuklar katılımcılara bilgi verdi.

Son bölümde divan kurulu üyeleri, 2019 yılı güz döneminde yapılacak faaliyetlerin hedeflerini il yükseköğrenim koordinatörüne verdi ve verilen hedeflerin eksiksiz yerine getirileceğine dair söz alınmasıyla birlikte divan son buldu.