Güçlü ve lider Türkiye’nin inşaa sürecini anlatmak amacıyla ve Türkiye’nin içinden geçtiği köklü değişim sürecini anlamak ve anlatmak gayesiyle; Yeni Türkiye Konuşmaları serisini düzenleyen Eğitim Koordinatörlüğü, alanında uzman akademisyen, siyasetçi, mütefekkir ve STK temsilcilerini ağırlamaktadır. Serinin ilk konuşması, “Türkiyenin Dış Politika Vizyonu” konusu üzerine Osman Timurtaş tarafından yapılmıştı. Yeni Türkiye Konuşmaları’nın ikincisi ise Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile gerçekleşti.
TÜGVA’da gençlere yaptığı konuşmasında gençlerle biraraya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TÜGVA’nın çok kısa sürede önemli bir mesafe kat ettiğini ifade etti. Gençlik STKlarının ve gençlik politikalarının belirlenmesindeki önemi vurgulayan Kılıç, Yeni Türkiye’nin en mühim dinamiğinin “Yeni Gençlik” olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Kılıç, Tügvalıların gerçekleştireceği tüm çalışmalara katkı sağlamak istediğini belirtti. Program TÜGVA’lı gençlerin Kılıç’a yönelttikleri soruların cevaplanması kısmından sonra sona erdi.