TÜGVA dünyanın farklı ülkelerindeki Müslüman kardeşleri ile biraraya gelmek maksadıyla Genç İDSB’nin Malezya’da düzenlediği 12. Uluslarası Gençlik Buluşması’na katıldı. 30 farklı ülkeden 200 gencin katılım sağladığı buluşmada yakaladığı temaslarla dostluk köprüleri kuran TÜGVA, aynı zamanda “Terörizm ve Aşırıcılık” başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Dış İlişkiler Koordinatörü Serra Diptaş ve Abdülbaki Türkmenoğlu’nun katıldığı gençlik buluşmasında, Türkmenoğlu’nun terörizm ve aşırıcılık kavramlarını açıklamasının ardından; son 43 yılda gerçekleştirilen terörist olaylarının, bu olayların toplum üzerindeki etkisinin, Batı’nın olaylara tepkisinin ve buna karşılık İslam Dünyası’nın davranışlarının incelemesi sunuldu. Gençliğin uluslararası areneda müslüman kimliğine uygun yaklaşımları nasıl geliştirebileceğine ışık tutan TÜGVA, Hz. Ali’nin “Onu koparan elde kokusunu bırakan çiçek gibi ol” sözü ile bir müslümanın toplum içinde edinmesi gereken rollere dikkat çekti.

Buna ilaveten Bediüzzaman’ın “Nasıl ki, sen bir gemide veya bir hanede bulunsan; seninle beraber, dokuz masum ile bir cani var; o gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye calışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini, semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum, dokuz cani olsa, yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle batırılamaz” sözü ile müslümanlar olarak bu tür eylemler karşısında nasıl bir yaklaşıma sahip olunması gerektiğine işaret etti.

Sunumun neticesinde; fert fert İslamın doğru anlaşılmasının ve onun prensiplerinin hayatın her alanında uygulanmasının gerekliliğine, İslam Âleminin her durumda birlikte hareket etmesinin zorunluluğuna ve islami değerlerimizi dünyaya duyurabilecek güçlü politik seslere ihtiyacımız olduğuna değinildi.

Aynı zamanda yakaladığı temaslarla vizyonunu tanıtan TÜGVA, Kazakistan Ykylas Vakfı Başkanı Halilla Majanov ile gençlik projelerinde iş birliği üzerine görüştü. Malezya Büyükelçisi Başak Türkoğlu’na yapılan ziyarette, vakfın değerlerini yansıtan bir görüşme gerçekleşti. Ayrıca Tariq Ramadan’a TÜGVA’nın gerçekletireceği uluslarası projelerden bahsedildi. Bunun gibi birçok görüşmenin sağladığı dostluk bağları ile gençler için kurulan hayallere yenileri eklendi.