Teması ‘Cami ve Kitap’ olarak belirlenen Camiler Haftası’nda, TÜGVA olarak genç arkadaşlarımızla camilerimizde buluşmayı hedefliyoruz. 1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu kampanya kapsamında camilerimizin, ibadetlerimizi yerine getirmenin yanı sıra ilim irfan yuvasını temsil ediyor oluşunu ve gönlümüzde oluşturduğu huzuru en güzel şekilde taçlandırmak adına sizlere “gelin hep birlikte okuyalım” diye sesleniyoruz.

 

ََّ َّ اقرَأبِاْسِمرَبَِّكال۪ذيَخلَقَۚخلَقالْنَساَنمْنَعلٍقۚاقرَأَورَبَُّكالْكرَُمۙال۪ذيَعلَم

ََِّْْ ََ بِالَقلِمۙ َعلَمالْنَساَن َمالْميَْعلْمۜ

Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak” dan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.
(Alak, 96/1-5)