TÜGVA Menemen İlçe Temsilciliğimiz gençlerin doğa ile olan etkileşimini arttırmak amacıyla ekoloji temelli eğitimler düzenlemektedir. Bu kapsamda da “Sanal Hayattan Gerçek Hayata” projesi hayata geçirildi.

TÜGVA Menemen İlçe Temsilciliğimizin “Sanal Hayattan Gerçek Hayata” projesindeki amaç Betonlaşmış dünyada sanal bir gerçeklikle yaşamaya devam eden gençleri sanal hayattan uzaklaştırıp gerçek hayatla buluşturmaktır.  Bu kapsamda da “Sanal Hayattan Gerçek Hayata” projesi hayata geçirildi.

Bu sayede gençlerimiz doğayı bir dershane ve laboratuvar gibi değerlendirerek doğa, insan, toplum sarmalını birebir doğal ortamda yaşadılar. Teknoloji bağımlığından uzak kendi kültürleriyle iç içe vakit geçirdiler.

Ayrıca doğanın dilini köylerdeki insanların misafirperverliğinden öğrenen, çevresel farkındalığı artan gençlerimiz doğadaki ritmi ve döngüyü yerinde gördüler. Ve bu proje onların doğaya karşı hayranlıklarının artmasına katkı sağladı.