Denizli ve Nevşehir Temsilciliğimizde üyelerimizin talepleri doğrultusunda Osmanlı Türkçesi derslerine başladık.

Osmanlı Türkçesi atalarımızın yüzyıllardır, farklı dillerden de beslenerek geliştirdikleri özgün bir dildir. Gelecekle geçmiş arasında sağlam bir köprü kurmak ve de şuan kullandığımız pek çok kelimenin köken ve yapısını öğrenmek günümüz Türkçesine bakışımızı da zenginleştirecektir. Milli kültürümüzün temelini oluşturan eserlerimizin hemen tamamı, Osmanlı Türkçesi ile yazılmıştır.

Üyelerimizden gelen taleple Denizli ve Nevşehir’de Osmanlı Türkçesi dersleri verilmeye başlanmıştır. Kurs 2 kurdan oluşup, kurs sonunda öğrenciler matbu eserleri rahatlıkla okuyabilecek seviyeye gelecek. El yazması ve kitabeler ile farklı yazı tiplerinde birçok örnek incelenip, okunacaktır.