Düzenlenecek münazara turnuvası ile öğrencilerin kendine güven ve sorumluluk duygularının gelişmesi, toplum içinde kendini ifade edebilmeleri, savunma, fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesine destek vermek, herhangi bir konuda farklı görüşleri, mantık yürütme, tezler, istatistikî bilgilerle savunmak, antitezler üretme yeteneğini geliştirmek ve değer yaratan yeni düşünceler ortaya koyma yeteneğini geliştirmektir.

 • Kimler Katılabilir?

  • Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan tüm resmi ve özel okulların ortaokul kısmında okuyan öğrenciler.

 • Hedeflenen Kazanımlar:

  Gerçeği, uygun ve yararlı olanı bulmaya çalışmak.

  Günlük hayatta ve geçmişte karşılaşılan tartışmalı sorunlar üzerinde, konuyu iyice kavrayıp sonuçlarını görerek konuşmak.

  Tartışma konusu dışına çıkmamak.

  Düşünceleri anlaşılır, açık ve kısa söylemek.

  Söylenmiş düşünceleri, daha önceden verilmiş örnekleri tekrarlamamak.

  Karşıt görüşleri birleştirmeye çalışmak.

  Toplantılarda başkanlığın uyarılarına karşı gelmemek.

  Aynı konuda üst üste söz almaya çalışmamak.

  Konuşmayı ilgiyle dinlemek.

  Kendimizi övmemek, başkalarını yermemek.

  Ortaya çıkan sonucu hoşgörüyle karşılamak.

 • Program Takvimi

  Bölge Finalleri: 10 Haziran – 2 Temmuz

  Türkiye Finalleri: 13 Temmuz – 4 Ağustos

  Türkiye Büyük Finali: 7 Ağustos

 • Nerede?

  Yarışmalar Zoom uygulaması üzerinden yapılacak olup büyük final Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak alınan gerekli tedbirlerle fiziki olarak yapılacaktır.

 • Konular

  1. Başarıya ulaşmak için zekâ mı, çalışmak mı önemlidir?
  2. İnsan mı doğaya, doğa mı insana hâkimdir?
  3. İnsana suç işleten kendisi midir, toplum mu?
  4. Ülkeyi kalkındıracak olan para mıdır, eğitim midir?
  5. Teknoloji dünyaya faydalı mıdır, zararlı mıdır?
  6. Online eğitim daha faydalıdır. Yüz yüze eğitim daha faydalıdır.
  7. Ahlak mı eğitim mi önce gelir?
  8. Tablet kitabın yerini tutabilir mi?
  9. Öğrenmede ödül mü ceza mı ön planda olmalıdır?
  10. Kırsal yaşam daha iyi ve faydalıdır – kentsel yaşam insanlar için daha iyi ve faydalıdır?
  11. Suçların önlenmesinde yasalar mı daha etkin yoksa değerler mi?
  12. Sosyal medya faydalı mıdır zararlı mıdır?
  13. İlk insanlar mı daha mutludur, günümüz insanı mı?
  14. Çevrenin korunmasında yasalar mı etkilidir yoksa çevre bilinci mi?
  15. Medeniyetlerin gelişmesinde sanat mı önemlidir bilim mi?

 • Şartname

  Şartname için tıklayınız.

 • Başvuru Linki

  Başvurularımız sona ermiştir.