Düzenlenecek münazara turnuvası ile öğrencilerin kendine güven ve sorumluluk duygularının gelişmesi, toplum içinde kendini ifade edebilmeleri, savunma, fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesine destek vermek, herhangi bir konuda farklı görüşleri, mantık yürütme, tezler, istatistikî bilgilerle savunmak, antitezler üretme yeteneğini geliştirmek ve değer yaratan yeni düşünceler ortaya koyma yeteneğini geliştirmektir.

Yarışma Aşamaları:

 1. Münazaralar ikişerli gruplar halinde düzenlenir, gruplara verilen önceden belirlenmiş konu tartışılır.
 2. Münazara müsabakaları il elemelerinde il temsilciliklerinin belirlediği yer ve zamanan’da gerçekleştirilir.
 3. Her tura aynı öğrenciler ile katılım sağlanır. İsteğe bağlı olarak yedek öğrenci ile bir asil üye yer değiştirebilir.
 4. Münazaraya başlamadan önce öğrenciler, jüri tarafından yarışmanın işleyişi ve

puanlama sistemi ile ilgili bilgilendirilir.

 1. İl Finalleri, Bölge Finalleri ve Türkiye Finale katılacak öğrenci isimlerinin güncellenerek yarışmadan önce TÜGVA İl Temsilcilikleri Lise Koordinatörlüğüne bildirilecektir. Temsilcilikler daha sonra bu grupları ilan edecektir.
 2. Yarışmalarda bilgisayar ile sunum yapılmayacaktır. Ancak görsel malzeme ( kitap, gazete, afiş, dergi vb.) kullanılabilir.
 3. Münazaraya hangi grubun önce başlayacağı, yarışma başlamadan hemen önce jürinin çekeceği kura ile belirlenecektir.
 4. Münazara sırasında, ilk turda yarışmacılar grup içinde kendi aralarında belirledikleri sıra ile karşılıklı olarak 3(üç)’er dakikalık konuşmalarını yaparlar. İkinci turda gruplar 1(bir)’er dakikalık soru cevap kısmına geçecektir. Her grubun maksimum 3 (üç) soru hakları olacak şekilde sorularını soracak ve cevaplayacak, soruları ve cevapları sadece grup sözcüleri verecektir.

 

 • Kimler Katılabilir?

  Lise öğrencilerinin katılımına yöneliktir.

 • Program Takvimi

  Yapılacak iş/işlem Son Tarih Açıklama
  İl Birincilerinin Belirlenmesi 26/09/2023 İllerin birincilerinin İl Temsilcilikleri tarafından Genel Merkeze iletileceği son tarih.
  Bölge Birincilerinin Belirlenmesi 03/11/2023 Coğrafi bölgeler içinde bölge

  birincilerinin iletileceği son

  tarih.

  Final 22/11/2023 Büyük final

 • Başvuru

  Başvurular sonlandırılmıştır.

Just as SpinAUD gives everyone a chance to win, we at TÜGVA are committed to providing educational and personal growth opportunities for young people. We believe that learning and skill development is the real-life spinning of the wheel of fortune that leads to great achievements.