Koordinatörlükler


KOORDİNATÖRLÜKLERİMİZ

TÜGVA’nın kuruluş gayesini gerçekleştirmek amacıyla; ülkemizin nitelikli insanlarına ulaşma çabası içerisinde olan, mevcut tabanı, dinamik ve amaçlara dönük olarak yüksek bir motivasyonla çalıştırma işini üstlenen koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: Zafer KARAMAĞARA

Vakfımızın misyonu ve vizyonu çerçevesinde ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyet şablonları geliştirmek ve ortaokullarda teşkilatlanma programları hazırlamaktan sorumlu koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: Fatih KAYA

Lise dönemindeki gençlerin gelişim süreçlerine ahlak ve maneviyat ekseninde sosyal, kültürel ve eğitsel katkıda bulunmayı amaçlayan; liseli gencin düşünce ufkunu temel kaynaklarla ve ilmi tartışmalarla buluşturarak genişletmek, yaşadığı toplum ve ortam içerisinde sorgulamalar yapabilecek karakter kazandırmak, aldığı temel eğitime nitelik kazandıracak faaliyetler gerçekleştirmek ve hedefler edinmesini temin etmek ile sorumlu koordinatörlüğümüzdür

Koordinatör: Fatih YILDIZ

Vakfımızın misyon ve vizyonu çerçevesinde;
üniversitelerde yaygın bir şekilde teşkilatlanarak, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerini ahlak ve maneviyat odaklı çalışmalarla desteklemenin yanı sıra konsept projeler tasarlayarak ve kılavuzluk ederek gençlerin mevcut potansiyelini ortaya çıkartmayı ve geliştirmeyi amaçlayan koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: Muhammed Burak SARMAN

Türkiye Gençlik Vakfı Girişimcilik Koordinatörlüğü kapsamı, eğitim ve öğretim hayatını bitirmiş çalışan gençliğe yönelik ahlâk ve maneviyat odaklı çalışmalar yürütmektir. Türkiye Gençlik Vakfı’nın benimsediği değer ve düşünceleri çalışan gençliğe aktaracak ve bununla birlikte vakfın hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejileri oluşturmak, geliştirmek, ilgili projeleri ilgili makamlara sunmak amacıyla çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

Koordinatör: Fatih YÜKSEL

10-35 yaş arası öğrenci, çalışan, eş ve anne olan hanımlarımızın, milli ve manevi değerlerimize bağlı, bilgi ve özgüven sahibi, potansiyelinin farkında ve bunu açığa çıkarmayı başarabilen, tarih ve medeniyet şuuru kazanmıs, hanımlık vasıflarının ve yaratılış gayesinin farkında, düşünebilen ve harekete geçebilen bir birey olmasını sağlayacak ve aile kurumunu sosyal, kültürel ve eğitsel bakımdan destekleyecek çalışmalardan sorumlu koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: Tuba ARSLAN

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarla iletişime geçip yurt dışında teşkilatlanarak, uluslararası projeler üretmek ve yürütmek, var olan projelere ve kongrelere katılarak TÜGVA’yı ve Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etmek ve bu alanlarda gençlerin ihtiyaç duydukları yetkinlikleri onlara kazandırmayı amaçlayan koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: M. Malik TAYLAN

Vakfımızın genel hedef ve vizyonuna ulaşılabilmesi için düzenleyeceği ve destekleyeceği tüm eğitim faaliyetlerinin belirlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi, izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasından sorumlu olan koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: Selim ÖZALTUN

Gençleri, kültür sanatın bütün alanlarında bilinçlendirecek etkinlikler başta olmak üzere, medeniyetimizin başat eserleri üzerine çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası sergiler düzenlemek ve yarışmalar tertip etmek koordinatörlüğümüzün genel çerçevesini ifade eder.


Koordinatör: Güllü BUZUNOĞLU

Sporun, gençler öncelikli olmak üzere milli seviyede gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla, bedenen, zihnen, ruhen güçlü ve hayatın her alanında mücadeleci, ahlakı ile çevresine örnek, vatanına ve milletine faydalı, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bir toplum hedefleyen spor dostları yetiştirmek için faaliyetler gerçekleştiren koordinatörlüğümüzdür.

Koordinatör: Enes KAYABAŞI

Türkiye Gençlik Vakfı Kariyer Yönetimi Koordinatörlüğü; ortaokul, lise ve üniversite çağındaki gençlerin; kariyerlerinde hedefledikleri yolda başarılı bir şekilde ilerlemelerini ve doğru karar verebilmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.
Gençlere; karakterlerine uygun test uygulamaları, mentörler ile görüşme, saha gezileri ve ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlayacak bire bir görüşme olanakları sunmaktadır. Öğrencilere staj imkânı sunmakla beraber; uzman psikolog ve profesyonel danışmanlar ile tercih dönemlerinde gençlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

Koordinatör: Erdem KERTİŞÇİ

Eğitim ve öğretim hayatının ardından çalışma hayatına geçiş yapan “çalışan gençliğe” yönelik; ahlak, maneviyat, kişisel gelişim, kariyer odaklı çalışmalar yürüten koordinatörlüğümüzdür. Türkiye Gençlik Vakfı’nın benimsediği değer ve düşünceleri çalışan gençliğe aktararak, Vakfımızın hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejileri oluşturmak, geliştirmek ve ilgili projeleri hazırlayarak il ve ilçelerimizde hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

 

Koordinatör: Enes SEBA

Koordinatör: Bahadır YILMAZ

Just as SpinAUD gives everyone a chance to win, we at TÜGVA are committed to providing educational and personal growth opportunities for young people. We believe that learning and skill development is the real-life spinning of the wheel of fortune that leads to great achievements.