• Projenin Amacı

  Profesyonel İş İngilizcesi Seminer Serisi, iş hayatının çeşitli sektörlerinde hizmet veren
  kişilerin toplantı, mülakat, sunum, raporlama, iş yazışmaları ve telefon görüşmelerinde
  kullandıkları iş İngilizcesi hâkimiyetlerini güncel terim, kelime ve kalıpları pekiştirerek
  geliştirmelerini hedefleyen bir eğitim programıdır.

 • Kimler Başvurabilir?

  18-35 yaş arası, en az orta seviye İngilizce dil bilgisine sahip olan kişiler katılabilir.

 • Eğitim Süresi ve Program Takvimi

  -Eğitim toplam 16 ders saatidir. Cumartesi ve Pazar günleri 2 saat olarak yapılacaktır.

  • Başvuru: 22 Mart – 10 Nisan 2023
  • Online Seviye Belirleme Sınavı: 11 – 12 Nisan
  • Katılımcıların İlanı: 13 Nisan
  • Eğitim Başlangıcı: 15 Nisan
  • Eğitim Bitişi: 7 Mayıs
  • Sertifika Teslimi: 7 Mayıs

 • Program Sonunda Kazanılacak Kazanımlar

  •  İş hayatında gerekli olan konuşma kalıplarını, iş terimlerini ve kelimeleri öğrenme ve
   bunları kullanırken kendinizi daha rahat ifade etme
   • Konuşmadaki duraklamaları asgari düzeye indirerek, akıcı ve ikna edici iletişim kurma
   • İş ortaklarınızla etkili iletişim kurarak verimli bağlantılar geliştirme, iş hayatında daha
   avantajlı konuma geçme ve fırsat oluşturma

 • Projenin İşleyiş Süreci

  • Başvuru bitiş tarihi ardından, başvuran kişilerin e-postalarına sınav linki gönderilerek
   online seviye belirleme sınavı yapılacaktır.
  • Sınavdan yeterli puan alarak eğitimi almaya hak kazanan kişilere 13 Nisan’da e-posta
   ile haber verilecektir.
  • Eğitime katılım zorunludur.
  • Eğitim sonunda seminerlere %80 katılım sağlayan kursiyerlere İbn Haldun Üniversitesi
   iş birliği ile “Katılım Sertifikası” verilecektir.

 • Başvuru

  Başvurular sonlandırılmıştır.