• Amaç

  İhtisas Akademi, ihtiyaç duyulan yetişmiş insan ihtiyacını sağlamayı, ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapmayı, öğrencilerin belirlenen konularda uzmanlaşmasını sağlamayı, kaliteli akademik yayınlar çıkarmayı, ülkenin ihtisaslaşmaya yönelik farkındalığının oluşturulmasını ve uygulanabilir projelerin üretilmesini amaçlamaktadır.

 • İhtisas Akademi Grupları

  1-Eleştirel Düşünce Bağlamında Küreselleşen Dünyada Çağı Anlamlandırmak

  2-Yeni Medya ve İletişim Bağlamında Bilgi Dezenformasyonu

  3-Değişen Dünyada Teknolojinin Rolü: Dijital Diplomasi

  4-Küresel Ekonomiye Karşı Yeni Arayışlar ve İslam İktisadı

  5-Türkiye ve AB’nin Küresel Göç Sürecinde Yürüttükleri Politikalar

  6-İslam Dünyasındaki Kriz Bölgeleri ve Güncel Durumları

  7-Siber Güvenlikte Yapay Zekanın Rolü

  8-Türkiye’nin Yeni Dünya Düzenindeki Yeri ve Türkiye Yüzyılı

  9-İslam Hukuku ve Dünyadaki Mevcut Örnekleri

 • Eğitim Süreci

  📌 16 Aralık – Eleştirel Düşünce Bağlamında Küreselleşen Dünyada Çağı Anlamlandırmak
  📌 6 Ocak – Yeni Medya ve İletişim Bağlamında Bilgi Dezenformasyonu
  📌20 Ocak – Değişen Dünyada Teknolojinin Rolü: Dijital Diplomasi
  📌 2 Mart – Küresel Ekonomiye Karşı Yeni Arayışlar ve İslâm İktisadı
  📌 23 Mart – Türkiye ve AB’nin Küresel Göç Sürecinde Yürüttükleri Politikalar
  📌 30 Mart – İslâm Dünyasındaki Kriz Bölgeleri ve Güncel Durumları
  📌 6 Nisan – Siber Güvenlikte Yapay Zekânın Rolü
  📌 20 Nisan – Türkiye’nin Yeni Dünya Düzenindeki Yeri ve Türkiye Yüzyılı
  📌 4 Mayıs – İslâm Hukuku ve Dünyadaki Mevcut Örnekleri

 • Kontenjan

  Her Akademiye ön değerlendirme ve mülakat aşamaları sonucunda 12 asil ve 3 yedek olmak üzere toplam 15 kişi kabul edilecektir.

 • Akademi Öğrencilerine Sunulan İmkânlar

  • Başarılı olan öğrencilere dil desteği,
  • Kabul edilen öğrencilerimizin belirlenen konularda ihtisaslaşmalarını sağlama,
  • Akademiye kabul alan katılımcılar; ilgili ders envanterlerinin yanı sıra araştırmalarında kullanabilecekleri ilgili programlara ücretsiz erişim,
  • Alanında önemli çalışmalara imza atmış hocalar ve sektörün ileri gelen yöneticileri tarafından verilecek teorik ve uygulamaya yönelik dersler sayesinde hem teorik hem de pratik birikime sahip olma,
  • Oluşturulacak ihtisas okuma gruplarına katılma,
  • Akademinin ikili iş birliği yaptığı kurumlara ziyaret ve buradaki yöneticilerle interaktif görüşme imkanı,
  • Alana yönelik uygulama eğitimleriyle teorik bilgilerin pekiştirilmesi.
  • Ücretli ve ücretsiz staj imkanı.

 • Son Başvuru Tarihi

  30 Kasım 2023

 • Başvuru
Just as SpinAUD gives everyone a chance to win, we at TÜGVA are committed to providing educational and personal growth opportunities for young people. We believe that learning and skill development is the real-life spinning of the wheel of fortune that leads to great achievements.