Genç Diplomat Akademisi; üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinde okuyan veya mezun olmuş; siyaset, politika ve diplomasi alanında ihtisas yapmayı; gelecekte bu alanda iş sahibi olmayı hedefleyen 18-30 yaş arası genç sosyal bilimcilere yönelik konferans ve dersleri içeren eğitim programı olarak 25-29 Şubat tarihleri arasında genel merkez binamızda gerçekleşti. Yüzlerce başvuru alan akademide; katılmaya hak kazanan genç diplomat adaylarının eğitim programı kapsamında aldığı ders başlıkları şöyle oldu:

 • Mısır Darbesi ve Takibinde Gelişen Süreç
 • Tunus: Bir Başarı Hikâyesi olabilir mi?
 • Suriye Kaynaklı Mülteci Krizi: Kamplar, Sosyal Entegrasyon ve
  Uyum – AB ile İlişkiler
 • Suriye Krizi Işığında: Enerji Arz – Güvenliği ve Boru Hattı Siyaseti
 • DAİŞ’in Temel Felsefesi ve İslam
 • Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Türkiye: ‘’Enerji’’sine Kavuşan Komşuluk
 • TANAP Projesi ve Azerbaycan ile Gelişen İktisadi İlişkiler
 • Enerji mi? Silah mı? Nükleerin İki Yüzü – İran’ın Nükleer Anlaşması
 • E-Diplomasi ve Hariciye
 • İHH ve İnsani Diplomasi
 • Küresel Bir Marka Olarak THY
 • Yunus Emre Enstitüsü ve Kültürel Diplomasi
 • Ortadoğu’da Güçlenen Mezhepçi Söylem ve İran – Suudi Arabistan Gerilimi
 • Bölgedeki Son Gelişmeler Bağlamında Irak’ın Geleceği
 • Bünyamin Aygün ve İŞİD’in Elinde 40 Gün
 • İsrail-Türkiye Görüşmeleri ve Filistin Meselesi

 

5 gün süren eğitimin sona ermesiyle katılımcılar;

Genç Diplomat Akademisi Seminer ve Çalıştay Programı ile 4 hafta boyunca Cumartesi günleri; alanında uzman konuşmacıların katılımcılar ile bir araya gelerek, aşağıda verilen başlıklar altında bilgi ve fikir alışverişinde bulunmaları amaçlandı. Katılımcılar bu konular hakkında sahip oldukları bilgileri çalıştaylarda tartışarak geliştirme fırsatı buldular.

 • Ermenistan İle Bir Normalleşme Mümkün Mü?
 • Rusya’da Dondurulmuş Krizler
 • Mülteci Kampları İle Yönetişim
 • Türkiye’deki Suriyelilerin Entegrasyonu, Gelecek Üzerine Konuşmalar
 • Çin ve Gelişen Asya Ekonomileri

Gerçekleşen çalıştaylar sonrası çalıştayların çıktıları raporlaştırılarak bilgi manzumesi olarak sunuldu.

Ankara Kamp programında 2 gün boyunca uluslararası ilişkilere yönelik film gösterimleri ve tahlilleri, münazaralar, akademik yazı yazma ve sunma eğitimleri ile kişisel gelişime yönelik çalışmalar yapıldı.

Programın son aşamasında Ankara’da 4 gün boyunca

 • C. Cumhurbaşkanlığı
 • C. Başbakanlık
 • C. Dışişleri Bakanlığı
 • C. Ekonomi Bakanlığı
 • C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
 • C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
 • C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)
 • Rekabet Kurumu
 • Yunus Emre Enstitüsü

 

Gibi devlet kurumlarını ziyaret ederek kurumları tanıma fırsatı bulmuş ve faaliyetleri hakkında bilgi almışlardır. SETA Vakfında AB-Türkiye Yasa Dışı Göçü Önleme Anlaşması bağlamında bir akademik toplantıya iştirak etmişlerdir.

Seçtikleri küresel sorunlara çözüm bulmaya çabaladıkları bir atmosfer sunan akademide, gerekli katılımı sağlayan ve başarılı olan öğrencilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Hasan Doğan tarafından sertifikaları verildi.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYE ZİYARETİ

2016 Genç Diplomat Akademisi Ankara kurumlar ziyaretlerinin son durağı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesiydi. Katılımcılar, Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Beyefendi tarafından kabul edildiler. Sayın Doğan; iç ve dış siyaseti etkileyen güncel birçok konuda Türkiye’nin konumunu ve tutumunu değerlendirdi. Kendi hayat tecrübelerinden örnekler vererek katılımcılara tavsiyelerde bulunduğu samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından katılımcılara katılım belgeleri Özel Kalem Müdürü Sayın Hasan Doğan tarafından verildi. Ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanlığı tarafından Genç Diplomat Akademisi katılımcılarına hediyeler verildi. Genç Diplomat Akademisi katılımcılarının en güzel şekilde ağırlandığı bu ziyaret için Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Beyefendiye ve ekibine teşekkür ederiz.