Ben kimim? Devlet, coğrafya ve inanç bütünündeki bizler kimiz? Son asırlar içerisinde tahrip edilen dini, ahlaki ve kültürel değerlerimizi nasıl ihya edebiliriz? Sorularından hareketle gençlerin kendini, dinini, tarihini, medeniyetini ve düşünce sistematiğini öğrenmelerini amaçlayan online eğitim programıdır.

Katılımcılara eleştirel okuma ve düşünme alışkanlığı kazandırılması.

Proje kapsamında icra edilecek olan ders, seminer, konferanslar ve yine bu kapsamda okutulacak kitaplar ile katılımcıların entelektüel beceriler kazanmasını sağlamak.

Yapılan konferans, söyleşi ve ziyaretler ile Türkiye’nin önde gelen yazar ve araştırmacılarını, ilim ve fikir adamlarını, akademisyenlerini ve öncü şahsiyetlerini tanımalarını sağlamak. Türkiye’deki yazarlar ile yüz yüze tanıştırarak bu alanda yapacaklara çalışmalara teşvik etmek.

Gençlerin içinde bulundukları dünyaya ait meseleleri sosyal, kültürel, politik, ekonomik yönden tartışabilecekleri, hocaları ile fikir alış-verişişinde bulunabilecekleri bir ortam oluşturmak.

Kitap tahlilleri ile bilginin kitabî bir şekilde öğrenilmesini sağlamak, kitap okuma kültürünü geliştirmek, mütalaalar ile sebep sonuç ilişkisi kurdurmak ve anlatımlar ile katılımcıların hitabet yeteneklerinin ve öz güvenlerinin gelişmesini sağlamak.

17-25 yaş aralığındaki tüm gençler (Tercihen üniversite öğrenimi devam eden)

Programla ilgili taahhütnameyi kabul etmek. (Ders ve seminerlere, atölye çalışmalarına, kamplara katılmak, verilen çalışmaları tamamlamak vb.)

Programa 240 öğrenci kabul edilecektir. Öğrenciler 30’arlı gruplara ayrılarak özel programlar icra edilecektir.

Eğitim süremiz 3 aydır.

Haftada 3 ders, her ders ikişer saat olmak üzere 5 hafta sürecektir. Ayrıca haftada 1 adet konferans ve 1 adet ek aktivite (kitap tahlili, film tahlili, yarışma, iyilik faaliyetleri vb.) yapılacaktır.

İlk Dönem:

 1. İslam Dünya Görüşü ve Temel Kavramlarımız – Süleyman Karakaş
 2. Edebiyat ve Dil Felsefesi – Ercan Çifci
 3. Çağdaş İslami Ekoller ve Önder Şahsiyetler – Doç. Dr. Adem Arıkan

İkinci Dönem:

 1. İslam Dünya Görüşü ve Temel Kavramlarımız – Süleyman Karakaş
 2. Yakın Tarih ve Medeniyetimizi İhya Şuuru – Süleyman Kızıltoprak
 3. İnanç Esasları ve Kulluk Şuuru – Osman Erkoç

• Hüseyin Akın: Yazmak ve Yazarlık
• Prof. Dr. Mustafa Kaçar: İslami Bilim Var mıdır?
• Osman Erkoç: Aklî Mukaddimeler
• Sadettin Ökten: İslam Medeniyeti
• Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan: Gençlik
• Mehmet Aslan (Argetus Araştırma Direktörü): Araştırmak ve Raporlamak
• Erem Şentürk: Bakış Açımız
• İsmail Çolak: Vakıf Kültürü
• Erol Erdoğan: Okumak ve Anlamak
• Selim cerrah: Dava Şuuru
• İsmail Kılıçarslan: Kültür Sosyolojisi/ Kültür Endüstrisi

Program online olarak Zoom programı üzerinden yapılacaktır. Pandemi şartları uygun hale gelirse 7 günlük fiziki kamp yapılması planlanmaktadır.

Katılımcılar önce klasik sınava tabi tutulacaklar. Klasik sınavda başarılı olanlar komisyon tarafından sözlü mülakata alınacak ve başarılı bulunan katılımcılar programa kabul edilecektir.

 • Son Başvuru: 17 Haziran 2021
 • Mülakat: 18-25 Haziran 2021
 • Ders Başlangıç: 29 Haziran 2021
 • Dönem Bitişi: 1 Ağustos 2021
 • Yarıyıl Eğitim Kampı: 31 Temmuz – 6 Ağustos 2021
 • Dönem: 10 Ağustos – 12 Eylül 2021
 • Kapanış Programı: 18 Eylül 2021