Ortadoğu ve yakın coğrafyamızda son dönemde artan istikrarsızlıklar ve çatışmalar, Türkiye’deki çatışma çözümleri ve insani diplomasiye olan ilgiyi artırdı. Bu alana ilgi duyan öğrencilerin katılımı için geçen yıl başlatılan ve bu yıl da yine İstanbul’da düzenleneceği açıklanan Çatışma Bölgeleri ve İnsani Diplomasi Atölyesi çalışmalarına Ekim ayında başlayacak.

İstanbul Temsilciliğimiz tarafından organize edilen atölye çalışmaları kapsamında çatışma çözümleri ve barış araştırmaları alanında uzmanlar yetiştirilecek. 2 kademeden oluşan program çerçevesinde Keşmir, Filistin, Arakan, Suriye, Libya, Somali, Irak, Moro gibi İslam Dünyası’ndaki çatışma bölgeleri ile birlikte Kolombiya, İspanya, İrlanda gibi Batı’daki çatışma bölgeleri incelenecek.

“Amacımız barışın mimarlarını yetiştirmek”

Programla ilgili açıklama yapan TÜGVA İstanbul Temsilcisi Fatih Coşar, “Bugün dünyadaki çatışmaların çoğu İslam Dünyası’nda gerçekleşiyor. Doğrudan veya dolaylı olarak Müslüman toplumlar bu çatışmalardan etkileniyor ve ağır bedeller ödüyor. Bu acı tabloya mukabil maalesef çatışma çözümleri ve barış araştırmaları sahasında İslam Dünyası’nda yeterince araştırma merkezi ve uzman bulunmuyor. Hedefimiz barışa katkı sunacak gençler yetiştirmek” dedi.

Çatışma bölgeleri hakkında eğitim ve araştırmalar yaparak bu konudaki uzman açığının giderilmesine katkıda bulunabilecek ve ortak bir barış formülü bulunması adına yeni fikirlerin gelişmesini sağlamak amacıyla atölye çalışmalarında, Türkiye’nin İslam Dünyası’na yönelik politikaları tüm yönleriyle tahlil edilecek. Yerinde yapılacak gözlem ve araştırmalarla çatışma bölgesi ve saha uzmanı yetiştirilmesine katkıda bulunmak istenmektedir.

Çatışma çözümleri ve barış araştırmaları uzmanı Cihangir İşbilir’in koordinasyonunda 20 hafta sürecek programa, sosyal bilimlerde okuyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden, yabancı dil bilen, araştırmayı seven ve programa devam etmeye müsait adaylar programa kabul edilmektedir.

Geçen sene başlayan öğrenciler bu sene 2. kademeye başlayacak

İstanbul temsilciliğimizin düzenlemiş olduğu program kapsamında geçen sene çalışmalarını başarıyla tamamlayan adaylar bu sene ikinci kademeye geçmiştir. Her sene atölye çalışmalarına kabul edilen öğrencilerden 10 hafta sonunda başarılı olanlar ikinci kademeye katılmaya hak kazanacaktır. Okuma listesi yanında, çatışma bölgeleriyle ilgili harita, yayınlanmış raporlar, belgeseller ve medya-sosyal medya yayınları program boyunca kullanılacaktır. Ders araç gereçleri vakfımız tarafından karşılanacaktır.

Programın nihai hedefinin medeniyetimize uygun bir barış formülü oluşturmak istediklerini söyleyen atölyenin koordinatörü Cihangir İşbilir, “Programla eş zamanlı bir şekilde bu sahada araştırma ve yayınların yapılacağı bir merkezi kurmak için de çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Her yıl çatışma raporu yayınlayacak, barış araştırmaları yapacak, uluslararası saha tarama çalışmaları yapacak, küresel barış raporları hazırlayacak bir merkezi bu yıl içinde kurmayı planlıyoruz” dedi.