Türkiye’deki gençler yabancı dil öğrenimi ve pratik yapma noktasında çeşitli zorluklar yaşamaktadır. Gençler sahip oldukları yabancı dil öğrenme istek ve heyecanlarını sarf etmekte güçlük çekmekte ve başta okullarda olmak üzere, sosyal hayatta yabancı dil öğrenimi konusunda yeterli aktivitelere katılamamaktadır. Bunun en önemli sebebi, kuşkusuz yabancı dil öğretmede ve öğrenmede yaşanılan aksaklıklardır. Gençlerimiz yoğun dil bilgisi eğitimlerine maruz kalmakta fakat konuşma ve dinleme becerileri başta olmak üzere, yabancı dilde düşünüp kendini ifade etme fırsatını bulamamaktadır. Bu bağlamda, yabancı dil öğrenmeye hevesli ülkemiz gençlerinin ve uluslararası öğrencilerin online platformda bir araya gelerek, İngilizce ve Arapça dillerini pratik yaparak geliştirmelerine ihtiyaç vardır. İstanbul’daki uluslararası öğrencilerin ve yerli üniversite öğrencilerinin bir araya geldiği, özellikle farklı kültür ve medeniyetleri tanımaya meraklı, çağın ufuklarını aşma hevesi olan, dünya barışını benimseyen, insanlarla iletişim ve sosyal ilişkiler konusunda özgüven kazanmayı amaçlayan öğrencilerin buluşacağı bir programdır. Projede Türkiye’deki yerli ve uluslararası öğrenciler zoom uygulaması üzerinden, moderator eşliğinde görüştürülerek sosyal, kültürel vb konularda bilgi sahibi olmaları ve yabancı dil öğrenimlerini destekleyecek uygulama alanı oluşturulacaktır.

 • Programın İçeriği

  • Projemiz ile; İstanbul’daki yerli ve uluslararası üniversiteli gençleri bir araya getirerek, üniversite öğrencilerinin farklı kültürlerden insanları tanımasını ve yabancı dillerini geliştirmelerini sağlamak, Öğrencilerin program içindeki çeşitli faaliyetler aracılığıyla yabancı dilde konuşma, dinleme, okuma ve yazma pratiklerini geliştirmesine yardımcı olmak, Tüm dünyayı etkisi altına alan “medeniyetler çatışması”nın aksine farklı medeniyetlerin gençlerini bir araya getirerek, dünya barışı için farkındalık oluşturmak, İstanbul’daki uluslararası öğrencilere buradaki yerli öğrencilerle tanışma ve anlaşma imkanı sağlamak, Öğrencilere sunum hazırlama, sunumu gerçekleştirme, topluluk önünde konuşma gibi konularda özgüven kazandırmak ve öğrencilerin sivil toplum bilincini ve organizasyon kabiliyetini geliştirmek, Geleceğin muhtemel yöneticisi ve ilim insanı olan öğrencilerin farklı fikirlerle tanışarak evrensel ahlak, milletler arası uzlaşma, kültürel etkileşim, toplumsal farkındalık gibi konularda kendilerini geliştirmelerini sağlamak istiyoruz. Projemizin hedef kitlesini ise 19-24 yaş arasında, kişisel gelişim ve kişilerarası iletişim becerilerini arttırmaya istekli kişiler oluşturmaktadır.

 • Program Takvimi

  1. Hafta: Tanışma
  2. Hafta: Farklı ülkelerin kültür ve tarihlerinin anlatılması
  3. Hafta: Farklı ülkelerin kültür ve tarihlerinin anlatılması
  4. Hafta: Edebi Metin Seslendirme
  5. Hafta: Edebi Metin Seslendirme
  6. Hafta: Edebi Metin Seslendirme
  7. Hafta: Münazara
  8. Hafta: Münazara
  9. Hafta: Münazara
  10. Hafta: Rapor Konusu Belirleme
  11. Hafta: Rapor Yazımı
  12. Hafta: Rapor Yazımı Bitişi ve Genel Değerlendirme

 • Katılım Şartları

  Başvuran öğrenciler arasından arapça ve ingilizce dil yeterliliği olan ,19-24 yaş aralığındaki tüm üniversite öğrencileri başvurabilir.

 • Başvuru Linki

  Başvurular sonlanmıştır.

Just as SpinAUD gives everyone a chance to win, we at TÜGVA are committed to providing educational and personal growth opportunities for young people. We believe that learning and skill development is the real-life spinning of the wheel of fortune that leads to great achievements.