Yurt İhtiyaç Bursu

Yurt İhtiyaç Bursu

İhtiyaç sahibi öğrencilerden TÜGVA Yurtlarında kalan veya TÜGVA Yurt başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi her öğrenci Yurt İhtiyaç Bursuna başvurabilir.

Vakfın yurtlarından herhangi birine kayıt olan öğrenci sistem puanı ve mülakat puanına göre; yurt ücretinin %100’ü, %75’i, %50’si veya %25’i kadar burs almaya hak kazanır. Koşulları yerine getiren her ihtiyaç sahibi TÜGVA yurduna kayıtlı öğrenci bu burs türünden faydalanabilir. Yurt İhtiyaç Bursu alan öğrencilerin bursları olumlu olarak sonuçlandıktan sonra sonraki aydan itibaren başlatılır. Bursiyer toplamda 10 (on) ay boyunca burs almaya hak kazanır.

Din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, T.C. vatandaşı herhangi bir üniversite veya yükseköğrenim okulunda okuyan, ihtiyaç sahibi herkes bursiyer olabilir. Ancak yükümlülüklerini yerine getirmediği için bursu kesilenler tekrar başvuramaz.

Daha önce bursa hak kazanmış olup, takip eden senelerde yeniden başvurabilirler. Eski başvuruları bir hak olarak devam etmez.

Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler bu durumu başvuru formunun ilgili bölümünde belirtmek kaydıyla Yurt İhtiyaç Bursundan da istifade edebilirler.

Başvurular içerisinde devlet veya vakıf üniversiteleri ayrımı yapılmaz.

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • TÜGVA yurtlarında kalıyor olmak.
 • KYK hariç başka bir kurum ya da kuruluştan burs almıyor olmak.
 • Yurt başvuru mülakatını geçmiş olmak.
 • Arşiv adli sicil kaydı olmamak.
 • Özel ya da resmi bir kurumda çalışmıyor olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak veya üniversite süresince ertelenmiş olmak.
 • Üniversite not ortalamasının en az 100’lük sistemde 65; 4’lük sistemde 2.5 olması
 • 24 yaşından büyük olmamak.
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
 • Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak.
 • Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak.
 • Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını; kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek.
 • Lisansüstü ve doktora öğrencilerinin burs başvuruları alınmamaktadır.
 • Üniversite kaydını dondurmamış olmak (Aktif öğrenci olmak)
 • Burs başvurusuna T.C. vatandaşı öğrenciler ile Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda, KKTC ve Türk Cumhuriyetleri vatandaşı olan öğrenciler başvurabilir.

Ara sınıflar için:

 • Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,
 • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

Başvurular Türkiye Gençlik Vakfı yönetim kurulunun belirlediği kriterlerce değerlendirilir. Ayrıca seçilmiş bursiyerlerin puan durumu, belgelerinin başvuru formlarıyla uygunluğu Burs Komitesi tarafından incelenir. Eksik evrak, yanıltıcı bilgi paylaşanların, durumları değerlendirmeye alınmaz.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda en kısa zamanda açıklanmaktadır. Sonuçlar mail ve/veya sms yoluyla tarafınıza bilgilendirilmesi yapılmaktadır. Başvurusu olumlu olarak sonuçlanan bursiyer, başvuru tarihinden itibaren 10 ay boyunca burs almaya hak kazanır.

Yurt İhtiyaç Bursu kapsamında bursiyerin bilgilerinin doğruluğunun teyidi, okul başarı durumunun takibi, bursun sonlandırılması gibi konular vakfın sorumluluk alanındadır.

 1. Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir.)
 2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten alınabilir.)
 3. Öğrenci Belgesi (Üniversite sisteminden veya e-devletten alınabilir.)
 4. Kimlik Fotokopisi
 5. Son 3 (Üç) Aylık Transkript (ara sınıflar için)
 6. Aile bireylerinin gelir durumlarını gösteren maaş bordrosu, emekli aylık göstergesi gibi belgeler (SGK Hizmet Dökümü Son 6 Aya Ait Belge/ e-devletten alınabilir.)
 7. Üniversite Yerleştirme Puanı ( e-devletten veya ÖSYM ais sisteminden alınabilir.)
 8. ÖSYM Sonuç Belgesi

İstenilen belgeler PDF formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.