Yurt Başarı Bursu

Yurt Başarı Bursu

TÜGVA yurtlarında kalan ÖSYM yerleştirme sırasına göre aşağıda belirtilen koşulları yerine getiren öğrencilere yönelik burs imkânıdır. TÜGVA yurtlarından herhangi birine kayıt olan öğrenci ÖSYM tarafından üniversiteye yerleştirildiği puan türüne göre sıralaması;

1 ile 1000 arasında ise yurt ücretinin %100’ü,

1001 ile 5000 arasında ise yurt ücretinin %75’i,

5001 ile 10000 arasında ise yurt ücretinin %50’si,

10001 ile 20000 arasında ise yurt ücretinin %25’i

kadar burs almaya hak kazanır. Koşulları yerine getiren sıralamaya giren öğrencinin maddi durumu göz ününde bulundurulmaz. Yurt Başarı Bursu alan öğrencilerin bursları olumlu olarak sonuçlandıktan sonra sonraki aydan itibaren başlatılır. Yurtta kalmaya başladığı aydan itibaren burs almaya hak kazanır.

Din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, T.C. vatandaşı herhangi bir üniversite veya yükseköğrenim okulunda okuyan, ihtiyaç sahibi herkes bursiyer olabilir. Ancak yükümlülüklerini yerine getirmediği için bursu kesilenler tekrar başvuramaz.

Daha önce bursa hak kazanmış olup, takip eden senelerde yeniden başvurabilirler. Eski başvuruları bir hak olarak devam etmez.

Başvurular içerisinde devlet veya vakıf üniversiteleri ayrımı yapılmaz.

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • 24 yaşından büyük olmamak.
 • Lisans eğitim düzeyinde Yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak
 • TÜGVA yurtlarında kalıyor olmak
 • Yurt başvuru mülakatını geçmiş olmak
 • Arşiv adli sicil kaydı olmamak
 • Özel ya da resmi bir kurumda çalışmıyor olmak
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak veya üniversite süresince ertelenmiş olmak
 • Üniversite kaydını dondurmamış olmak (Aktif Öğrenci Olmak)
 • ÖSYM yerleştirme sıralamasında ilk 20.000’de olmak
 • Ara sınıflar için; Üniversite not ortalamasının en az 100’lük sistemde 80; 4’lük sistemde 3.0 olması
 • Ara sınıflarda bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak
 • Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,
 • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.
 • Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını; kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek.
 • Lisansüstü ve doktora öğrencilerinin burs başvuruları alınmamaktadır.

Başvurular Türkiye Gençlik Vakfı yönetim kurulunun belirlediği kriterlerce değerlendirilir. Ayrıca seçilmiş bursiyerlerin puan durumu, belgelerinin başvuru formlarıyla uygunluğu Burs Komitesi tarafından incelenir. Eksik evrak, yanıltıcı bilgi paylaşanların, durumları değerlendirmeye alınmaz.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda en kısa zamanda açıklanmaktadır. Sonuçlar, mail ve/veya sms yoluyla tarafınıza bilgilendirilmesi yapılmaktadır. Başvurusu olumlu olarak sonuçlanan bursiyer, yurtta kalmaya başladığı aydan itibaren burs almaya hak kazanır.

Yurt Başarı Bursu kapsamında bursiyerin bilgilerinin doğruluğunun teyidi, okul başarı durumunun takibi, bursun sonlandırılması gibi konular vakfın sorumluluk alanındadır.

 1. Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir.)
 2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten alınabilir.)
 3. Öğrenci Belgesi (Üniversite sisteminden veya e-devletten alınabilir.)
 4. Kimlik Fotokopisi
 5. Son 3 (Üç) Aylık Transkript (ara sınıflar için)
 6. Üniversite Yerleştirme Puanı ( e-devletten veya ÖSYM ais sisteminden alınabilir.)
 7. ÖSYM Sonuç Belgesi

İstenilen belgeler PDF formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

 

Just as SpinAUD gives everyone a chance to win, we at TÜGVA are committed to providing educational and personal growth opportunities for young people. We believe that learning and skill development is the real-life spinning of the wheel of fortune that leads to great achievements.