Eğitime Destek Bursu

Eğitime Destek Bursu

Eğitime Destek Bursu, aylık 500₺’lik burs miktarı bursiyere hizmet veya geri ödeme zorunluluğu olmadan verilen karşılıksız bir burstur. Bursiyer 10 ay boyunca kesintisiz olarak bu bursu alır. Burs bir sonraki yılda devam etmemektedir. Verilen bilgi yanlışlığı veya eksik belge gönderimi durumunda burs kesilmektedir.

Din, dil, etnik köken, cinsiyet ayrımı yapmaksızın, T.C. vatandaşı herhangi bir üniversite veya yükseköğrenim okulunda okuyan, ihtiyaç sahibi herkes bursiyer olabilir. Ancak yükümlülüklerini yerine getirmediği için bursu kesilenler tekrar başvuramaz.

Daha önce bursa hak kazanmış olup, takip eden senelerde yeniden başvurabilirler. Eski başvuruları bir hak olarak devam etmez.

Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler bu durumu başvuru formunun ilgili bölümünde belirtmek kaydıyla Eğitime Destek Bursundan da istifade edebilirler.

Başvurular içerisinde devlet veya vakıf üniversiteleri ayrımı yapılmaz.

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Lisans veya ön lisans eğitim düzeyinde yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak.
 • 24 yaşından büyük olmamak.
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
 • Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak.
 • Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak.
 • Bulunduğu üniversitenin not sistemine göre 100 üzerinden en az 75; 4.00 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olmak.
 • Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını; kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek.
 • Lisansüstü ve doktora öğrencilerinin burs başvuruları alınmamaktadır.
 • Üniversite kaydını dondurmamış olmak (Aktif öğrenci olmak)
 • Burs başvurusuna T.C. vatandaşı öğrenciler ile Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda, KKTC ve Türk Cumhuriyetleri vatandaşı olan öğrenciler başvurabilir.

Ara sınıflar için:

 • Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,
 • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

Başvurular Türkiye Gençlik Vakfı yönetim kurulunun belirlediği kriterlerce değerlendirilir. Ayrıca seçilmiş bursiyerlerin puan durumu, belgelerinin başvuru formlarıyla uygunluğu Burs Komitesi tarafından incelenir. Eksik evrak, yanıltıcı bilgi paylaşanların, durumları değerlendirmeye alınmaz.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda en kısa zamanda açıklanmaktadır. Sonuçlar mail ve/veya sms yoluyla tarafınıza bilgilendirilmesi yapılmaktadır. Başvurusu olumlu olarak sonuçlanan bursiyer, başvuru tarihinden itibaren 10 ay boyunca burs almaya hak kazanır.

Eğitime Destek Bursu kapsamında bursiyerin bilgilerinin doğruluğunun teyidi, okul başarı durumunun takibi, bursun sonlandırılması gibi konular vakfın sorumluluk alanındadır.

 1. Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir.)
 2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten alınabilir.)
 3. Öğrenci Belgesi (Üniversite sisteminden veya e-devletten alınabilir.)
 4. Kimlik Fotokopisi
 5. Son 3 (üç) Aylık Transkript (e-devletten alınabilir.)
 6. Aile bireylerinin gelir durumlarını gösteren maaş bordrosu, emekli aylık göstergesi gibi belgeler (SGK Hizmet Dökümü Son 6 Aya Ait Belge/ e-devletten alınabilir.)
 7. Üniversite Yerleştirme Puanı ( e-devletten veya ösym ais sisteminden alınabilir.)
 8. ÖSYM Sonuç Belgesi

İstenilen tüm belgeler PDF formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru formu için tıklayınız.

Just as SpinAUD gives everyone a chance to win, we at TÜGVA are committed to providing educational and personal growth opportunities for young people. We believe that learning and skill development is the real-life spinning of the wheel of fortune that leads to great achievements.