İslam medeniyetine ev sahipliği yapmış şehirler hakkında dönemin din ve sanat algısı, sosyolojik yapısı, siyasi ve idari yapısı, adalet kavramı, İslam öncesi ve sonrası coğrafi yapısı, teşkilat ve kültürel meziyetleri gibi konularda entelektüel anlamda donanımlı olmayı amaçlayan ve ayrıca bu coğrafyalar ile olan bağlarımızın onarılması ve iletişimimizin güçlendirilmesi adına çalışmaya gönüllü bir gençlik yetiştirme projenin asıl amacıdır.

Türkiye’nin dört bir yanından yapılan çağrı üzerine projeye katılmak üzere müracaat etmiş̧ ve mülakat ile seçilmiş 23-30 yaş arası 90 kişi.

İslam Medeniyeti’nin Altın Çağ’ını o zamanın perspektifine göre değerlendirme şuurunun kazandırılması hedeflenmektedir. Söz konusu alanda örnek teşkil edecek ve standart oluşturacak, akademik metodoloji ve üsluba sahip çalışmalar yapmak, yapılacak çalışmalar vasıtasıyla da özellikle şahıs, dönem, literatür ve bölge alanlarında uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Eğitim programı ve gezi etkinliğini tamamlamış olan katılımcıların dönemin ruhunu ve her yönüyle yaşantısını kendi yaşadıkları ve faaliyet gösterdikleri şehirlerde eğitim aldıkları bu coğrafyalar üzerine projeler ve eğitim programları üreterek Türk halkının bu coğrafyalarla olan maddi ve manevi bağlarını güçlendirmeye vesile olmaları beklenmektedir.

15 hafta içi gün boyunca 09:00- 18:00 saatleri arası İslam Medeniyeti’nin Altın Çağlar’ını yaşadığı Medine-i Münevvere, Bağdat, Kahire, İsfahan, Buhara, Semerkant, Gırnata, Kurtuba, Şam, Babür (Hint Havzası), Konya, İstanbul ve Arafat kültür havzalarını kapsayarak düzenlenecek seminer programları ile birlikte Medeniyet Merkezlerinin alanında uzman kişiler eşliğinde coğrafyası, kültürü, ekonomisi, gelenekleri, tarihi, sosyolojik yapısı, gelişim ve değişimi hakkında eğitim verilmesi planlanmaktadır. Buna ek olarak hafta sonları bilim tarihi müzeleri ve el yazma eserler kütüphaneleri ziyaret edilecek olup, proje sonunda katılan her öğrenciden bahsi geçen medeniyet merkezleri ile alakalı bir rapor hazırlanması istenecektir. Tamamlanan eğitim kampının sonunda katılımcıları üç gruba ayırarak Özbekistan, İspanya veya İran’a ayrı gruplar halinde gezi düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Başvuru Tarihleri: 15.08.2018 – 20.08.2018

Mülakat: 27.08.2018 – 29.08.2018

Katılımcıların İlanı: 30.08.2018

Program Başlangıcı: 03.09.2018 – 22.09.2018

TÜGVA Genel Merkez,  Ayvansaray-Eyüp

Başvuru yapmak için tıklayınız.