Türkiye Gençlik Vakfı olarak geleneklerine bağlı kalarak çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, iyi ahlaklı, hoşgörülü ve bilgili bir gençliğin oluşumuna katkı sağlamak amacı ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 81 il ve 420 ilçedeki temsilciliklerimiz, yükseköğrenim öğrenci yurtlarımız, kıraathanelerimiz, eğitim merkezlerimiz ve icathanelerimiz ile yüz binlerce gencimize barınma, burs ve eğitim imkânı sunarak Türkiye Gençliğine katkı sağlamaktayız.

Son günlerde bazı medya organları ve siyasi kişiler üzerinden vakfımızı karalamak ve politik tartışmaların içine çekerek yıpratmak amacıyla bir kampanya yürütüldüğüne üzülerek şahit olmaktayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vakfımıza para aktarıldığı yönünde son derece asılsız iddialarla ve haberlerle gündemin gereksiz yere meşgul edildiğini görmekteyiz.

Vakfımızın söz konusu faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm nakdi gelir bizlere gönül veren bağışçılarımızın resmi yollardan yapmış olduğu bağışlardan elde edilmekte ve tüm harcamalarımız vakıf senedimize konu olan gaye ve amaçlarımızı gerçekleştirmek adına şeffaflıkla sarf edilmektedir.

TÜGVA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğu Belediye Meclis kararıyla onaylanan protokol çerçevesinde sosyal ve kültürel aktivitelerde mevzu bahis belediyenin kamunun yararına sunduğu ayni imkânlarından istifade etmiş olup, bunun dışında bahsi geçen kurumdan vakfımıza tek bir kuruş dahi nakdi yardımda bulunulmamıştır.

Ayrıca vakfımız, faaliyetlerini etkin bir iletişim stratejisi ile kamuoyu ile paylaşmakta ve her alanda şeffaflığı gözetmektedir. Bütün faaliyetlerimiz ile buna ilişkin hesap ve işlemler kamusal ve özel denetimlerden geçmekte olup, açık ve şeffaf bir şekilde raporlanmaktadır. Her türlü faaliyet ve projemize dışardan katılım mümkündür. Yaptığımız veya yapmayı planladığımız her program web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda açıkça duyurulmaktadır.

Kamu yararına faaliyet gösteren bir kurum olarak vakfımız projelerine ticari ve kamusal statüye sahip yurt içi ve yurt dışındaki tüm kurum ve kuruluşlardan kamuoyunun malumu üzere yasal çerçevede sponsorluklar alınabilmektedir.

Bizlere gönül veren üyelerimizin, destekçilerimizin, öğrencilerimizin, ebeveynlerimizin, eğitmenlerimizin ve çalışanlarımızın emeklerini her ne pahasına olursa olsun koruyacağımızı ve siyasi çıkarlara alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğimizi önemle hatırlatmak isteriz.

Vakfımız, kamu yararını haiz sivil toplum kuruluşu statüsü ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreç içerisinde de Türkiye Gençliğinin milli ve manevi değerlerinin gelişimi adına hukukun üstünlüğünü benimseyerek devletimiz ve milletimiz lehine üreteceği projeler ile faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir.

Vakfımızı yakından tanımak ve faaliyetlerimizi yerinde incelemek isteyen herkesi genel merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI

26.04.2019