ana görsel
 • Amaç

  İhtisas Akademi, ihtiyaç duyulan yetişmiş insan ihtiyacını sağlamayı, ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapmayı, öğrencilerin belirlenen konularda uzmanlaşmasını sağlamayı, kaliteli akademik yayınlar çıkarmayı, ülkenin ihtisaslaşmaya yönelik farkındalığının oluşturulmasını ve uygulanabilir projelerin üretilmesini amaçlamaktadır.

 • İhtisas Akademi Grupları

  1. Bilişim Akademisi
  2. Çatışma Çözümleme ve Barış Akademisi
  3. Ekonomi ve Finans Akademisi
  4. Enerji Akademisi
  5. Hukuk Akademisi
  6. İslam İktisadı ve Finansı Akademisi
  7. Medya ve İletişim Akademisi
  8. Psikoloji Akademisi
  9. Siyaset ve Diplomasi Akademisi
  10. Şehircilik ve Tasarım Akademisi

 • Eğitim Süreci

  Akademi eğitim süreci, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirilecek olan oryantasyon döneminin yanı sıra güz ve bahar dönemiyle birlikte üç ayrı dönemden oluşmakta ve toplam süreç 15 ayı kapsamaktadır.

 • Kontenjan

  Her Akademiye ön değerlendirme ve mülakat aşamaları sonucunda 12 asil ve 3 yedek olmak üzere toplam 15 kişi kabul edilecektir.

 • Akademi Öğrencilerine Sunulan İmkânlar

  • Başarılı olan öğrencilere dil desteği,
  • Kabul edilen öğrencilerimizin belirlenen konularda ihtisaslaşmalarını sağlama,
  • Akademiye kabul alan katılımcılar; ilgili ders envanterlerinin yanı sıra araştırmalarında kullanabilecekleri ilgili programlara ücretsiz erişim,
  • Alanında önemli çalışmalara imza atmış hocalar ve sektörün ileri gelen yöneticileri tarafından verilecek teorik ve uygulamaya yönelik dersler sayesinde hem teorik hem de pratik birikime sahip olma,
  • Oluşturulacak ihtisas okuma gruplarına katılma,
  • Akademinin ikili iş birliği yaptığı kurumlara ziyaret ve buradaki yöneticilerle interaktif görüşme imkanı,
  • Alana yönelik uygulama eğitimleriyle teorik bilgilerin pekiştirilmesi.
  • Ücretli ve ücretsiz staj imkanı.

 • Son Başvuru Tarihi

  14 Ağustos 2020

 • Başvuru

  Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.