Genç Diplomat Akademisi Projesi; Üniversitede lisans/yüksek lisans eğitimi gören veya mezun olmuş; siyaset, politika ve diplomasiye yakından ilgili, bu alanlarda ihtisas yapmayı ve gelecekte bu alanda iş sahibi olmayı hedefleyen 18-30 yaş arası gençlere yönelik seminer, çalıştay ve dersler bütünüdür.

Projede, bahse konu olan alanlarda uzman, profesör, akademisyen, büyükelçi, siyasetçi ve gazetecilerin iş hayatında karşılaşılabilecek durumları, kişisel deneyim ve tecrübelerini paylaşmaları amaçlanmaktadır.

9 hafta sürecek eğitimin sona ermesiyle öğrenciler, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ilgili bakanlık ve kurumları ziyaret ederek gelecekte içerisinde yer almayı hedefledikleri alanları birebir gözlemleme fırsatı bulacaklardır.

Program sonunda gerekli katılımı sağlayan ve başarılı olan öğrencilere sertifika verilecektir.

Misyonumuz
Genç Diplomat Akademisi’nde gençlerin stratejik düşünce yapılarını geliştirmelerine katkı sağlamayı ve gelecek hedeflerini belirlemelerinde rehber olmayı amaçlamaktayız.

Vizyonumuz                                                                   
Üniversitede okuyan veya mezun olmuş gençlere, belirtilen alanlarda farklı bakış açıları kazandırarak standart eğitime yeni bir soluk getirmektir.

Sorularınız ve iletişim için: gencdiplomatakademi@tugva.org

Programa;

 • 18-30 yaş aralığında olan;
 • Lisans ya da yüksek lisans öğrencisi veya mezun olan;
 • Akademik araştırmalar yapacak düzeyde İngilizce ’ye hakim;
 • Ülkesini gelecekte uluslararası alanda temsil etmek isteyen kişiler katılabilir.

İnteraktif seminer, Seminer, Kamp ve Cumhurbaşkanlığı ile Bakanlıklar ziyaretinden oluşan programında aşağıdaki konular işlenecektir.

 • Diplomatik İletişim/Müzakere Teknikleri
 • Türk Dış Politikası: Temel Argümanlar, Hedefler Ve Araçlar
 • Teoriden Pratiğe Son Dönem Türk Dış Politikası
 • Kamu Diplomasisi
 • Sivil Toplum Kuruluşları, Yumuşak Güç Ve Türkiye’nin İnsani Yardım Politikaları
 • Uluslararası Sistem Ve Türkiye
 • Türkiye’nin Küresel İlişkileri
 • Dünyada Yükselen Ekonomiler: BRICS
 • Bir Yol Bir Kuşak Projesi
 • Uluslararası Enerji Politikaları Ve Türkiye’nin Enerji Stratejisi
 • Uluslararası Politik İktisat: Para Mı Siyaseti Yönetir Siyaset Mi Parayı?
 • Uluslararası Terör Ve Güvenlik
 • Türkiye’nin Terör İle Mücadelesi
 • Siber Güvenlik Ve Siber Teknoloji
 • Uluslararası İlişkilerin Psikolojisi
 • Türkiye’nin Diaspora Politikası
 • Göç: Aile ve Sosyal Politika Üzerine Etkisi
 • Teknoloji Ve Uluslararası İlişkiler
 • Toplum Mühendisliği: Sosyal Medya Ve Haber Ajansları
 • Astana Süreci
 • ABD – PYD – Türkiye İlişkileri
 • NATO – Türkiye İlişkileri
 • 2023 Yolunda Türkiye
 • Nükleer Enerji Atılımları
 • Türkiye’nin Diplomasi Trafiği

Program Takvimi
16 Şubat –  18 Nisan 2018

Kamp Programı
16 – 18 Şubat 2018

İnteratif Seminer Programı
24 Şubat – 24 Mart 2018

Çalıştay ve Simülasyon Programı
31 Mart 2018

Seminer Programı
7 – 15 Nisan 2018

Ankara Ziyareti
15 – 18 Nisan 2018

TÜGVA Genel Merkez Defterdar Mahallesi Savaklar Caddesi No:45(SETA Karşısı) Eyüp/İstanbul

18.12.2017 – 01.01.2018

Başvurular sona ermiştir.