Gönüllülük esasına dayalı hizmet veren vakıflarda görev alabilecek dava adamı yetiştirme programıdır.

Programın genel hedefi, gönüllü kuruluşlarda görev alabilecek temel bilgi ve donanıma sahip gençlerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.

• İstanbul’da ikamet eden Üniversite öğrencileri. (Tercihen Hazırlı ve Birinci sınıf öğrencisi)
• Programla ilgili taahhütnameyi kabul etmek. (Ders ve seminerlere, atölye çalışmalarına, kamplara katılmak, verilen çalışmaları tamamlamak vb.)

Erkek (35) ve Bayan (35) toplam 70 öğrenci alınacaktır.

Projenin uygulanma süresi 8 aydır.

Dersler
1. DÖNEM
1. İnanç Esasları (Akaid)
2. Ana Hatlarıyla İslam Dini
3. Peygamberler Tarihi ve Tarih Şuuru
4. Etkili Konuşma (Uygulamalı)
5. Kulluk Şuuru ve Şahsiyet Gelişimi

2. DÖNEM
1. Yakın Tarih ve Medeniyetimizi İhya Şuuru
2. Okuma, Araştırma ve Yazma Teknikleri (Uygulamalı)
3. Çağdaş İslami Akımlar
4. Dava, Teşkilat ve Siyasi Şuur
5. Dünya Görüşümüz ve Temel Kavramlarımız

Ana ders konuları ile alakalı olarak her hafta; uzman, akademisyen ve tecrübeli üst düzey yöneticilerin  katılımı ile çeşitli seminer ve sohbetler düzenlenecektir

Dersler, program süresince her hafta Cumartesi günleri, günde beş (5) ders olmak üzere, Bayan ve Erkek öğrencilere ayrı sınıflar halinde uzman hocalar tarafından verilecektir. Eğitim yeri, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkez olarak belirlenmiştir.

Katılımcılar önce klasik sınava tabi tutulacaklar. Klasik sınavda başarılı olanlar komisyon tarafından sözlü mülakata alınacak ve başarılı bulunan katılımcılar eğitim almaya hak kazanacaktır.

• Programın ilanı: 22 Ekim 2019
• Başvuru Tarihleri: 23 Ekim – 07 Kasım 2019
• Yazılı Sınav:10 Kasım 2019
• Yazılı Sınav Sonucunun İlanı: 12 Kasım 2019
• Mülakat: 13-17 Kasım 2019
• Program Başlangıcı: 23 Kasım 2019
• 1. Dönem Bitişi: 28 Aralık 2019
• Sömestr Kampı: 31 Ocak 2019- 8 Şubat 2020
• 2. Dönem Başlangıcı: 22 Şubat 2020
• 2. Dönem Bitişi: 25 Nisan 2020
• Kapanış Programı: 10 Mayıs 2020
• Yaz Kampı ve Gezi: 3-10 Temmuz 2020 (Erkekler), 19 Temmuz- 26 Temmuz (Hanımlar

  • Okutulacak kitap ve diğer materyallerin ücretsiz temini.
  • Sömestr ve yaz tatilinde eğlence, spor ve geziler eşliğinde çalışma kamplarına katılma.

Mustafa ŞEN, Hüsnü KILIÇ, İhsan AKTAŞ, Süleyman KARAKAŞ

Mithat YILMAZ

Özgeçmiş bırakmak için tıklayınız.