Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu meseleleri araştıran, üzerinde düşünen ve çözüm üreten, ürettiği çözümleri yazıp anlatabilen fikir adamı yetiştirme programıdır.

 • Program erkek öğrencilere yöneliktir.
 • Üniversite öğrencisi olup İstanbul’da ikamet etmek.
 • Okuma alışkanlığı edinmiş ve metin yazımı konusunda yetenekli,
 • İdealist yapıya sahip, fikriyat ve entelektüel olarak kendini geliştirmek isteyen,
 • Sosyal Bilimler, Edebiyat ve İlahiyat Fakültesi gibi bölümlerde lisans veya yüksek lisans eğitimine devam ediyor olmak tercih sebebidir.
 • Programla ilgili taahhütnameyi kabul etmek. (Ders ve seminerlere, atölye çalışmalarına, kamplara katılmak, verilen çalışmaları tamamlamak vb.)

Program esas olarak; katılımcı gençlerin araştırma yapabilme, fikir geliştirebilme, yazma ve konuşma yeteneklerini geliştirmek üzerine kuruludur. Ayrıca, bir yazarda olması gereken bilgi ve kültürel birikimi kazandırmaya yönelik seminer ve konferanslar düzenlenecektir.

Program; eğitim fırsatları sağlanmasının yanı sıra ihtisas yapmak isteyen katılımcılara imkânlar dâhilinde burs ve danışmanlık hizmeti vermeye devam edecektir.

Fikir Akademisi, sahip olduğu samimi atmosferde, danışman hocaları ile katılımcılarını, usta-çırak ilişkisi içerisinde, birer fikir adamı olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dersler

 • İslam Düşüncesi – İhsan AKTAŞ
 • Hitabet (Diksiyon ve Etkili Konuşma) – Cengiz DEMİR
 • Osmanlı Türkçesi – Yusuf ÇALIŞÇI
 • Metin Analizi ve Atölye Çalışmaları – Süleyman KARAKAŞ
 • Edebiyat ve Yazım Teknikleri – Dursun Ali TAŞÇI
 • İçtimaiyat – Prof. Dr. Bedri GENCER

Seminer ve Konferanslar

 • İslam Dünya Görüşü ve Akaid
 • İslam Tarihi (Asr-ı Saadet ağırlıklı)
 • Dava Şuuru ve Tebliğ Usulü
 • Temel İslami İlimlere Giriş (Usulu’d Din)
 • Tasavvuf (Güzel Ahlak)
 • Mantık, Münazara ve Belagat
 • Tarih (Şuuru) Felsefesi
 • Felsefe ve Siyasi Düşünce Tarihi
 • Sosyal Bilimlere Giriş ve Sosyal Teori
 • İslami ve Modern Kavramlar
 • Bilginin İslamileştirilmesi ve Epistemoloji

Okumalar

 • Seçme Ayet ve Hadisler: Sabûnî Tefsiri, Riyazü’s Salihîn
 • İslâm ve Osmanlı Tarihi: Martin Lings, İhsan S. Sırma, Filibeli Ahmet Hilmi, Ziya Nur Aksun
 • Seçme Metinler: İmam-ı Gazalî, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Maturidi, İbn Arabi, Abdulkadir Geylani, İbn Haldun, A. Toynbee, Şahin Uçar
 • Seçme Şiirler: Yunus Emre, Mevlana, Fuzuli, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu
 • Seçme Metinler: Hasan el-Benna, Rene Guenon, Fritjof Schoun, S. Hüseyin Nasr, Y. Karadavi Bediüzzaman, İsmail Çetin, Osman Nuri Topbaş
 • Batı ve Divan Edebiyatından Seçmeler: F. Kısakürek, Cemil Meriç, Erol Güngör, Sezai Karakoç, Rasim Özdenören, Mustafa Kutlu

Süleyman KARAKAŞ (Tarihçi, Yazar)

 • Programın İlanı: 21 Ağustos 2017
 • Başvuru Tarihleri: 01-07 Eylül 2017
 • Yazılı Sınav: 09 ve 11 Eylül 2017
 • Mülakat: 13-14 Eylül 2017
 • Kamp: 16-17 Eylül 2017
 • Sonuçların İlanı: 21 Eylül 2017
 • Program Başlangıcı: 25 Eylül 2017
 • 1. Dönem Bitişi: 15 Aralık 2017
 • Sömestir Kampı: 03-09 Şubat 2018
 • 2. Dönem Başlangıcı: 05 Mart 2018
 • 2. Dönem Bitişi: 12 Mayıs 2018
 • 1. Yaz Kampı: 23 Haziran-02 Temmuz 2018
 • 2. Yaz Kampı: 09-18 Ağustos 2018
 • Program süresince aylık 200 TL Burs.
 • Okutulacak kitap ve diğer materyallerin ücretsiz temini.
 • Öğrencilerin ilgilendiği alanda ücretsiz uzmanlık seminerleri ve danışmanlık hizmeti.
 • Prestijli yayın kuruluşlarının ziyareti ve bu mecralarda yazı yazma, programa katılma gibi aktiviteler.
 • Program boyunca Türkiye ve dünyada tanınmış fikir adamı, yazar, sanatçı ve akademisyenlerle tanışma ve birikimlerinden faydalanma.
 • Sömestir ve yaz tatilinde eğlence, spor ve geziler eşliğinde çalışma kamplarına katılma.
 • İyi bir düşünce adamı olarak özel ilgiyle yetiştirilmek.

TÜGVA Genel Merkez,  Ayvansaray-Eyüp

Başvurularımız sona ermiştir.